▼ 

Addis Ababa, Ethiopia – Feb 15, 2020: Addis Mercato in Addis Abeba, Ethiopia in Africa.

Addis Mercato, the largest market in Africa ,Addis Ababa – Feb 15, 2020 by Rudolf Ernst © 123RF.com